Såmar Manati

Såmar Manati
, Verkstadsansvarig
Bilcenter SYD